WELKOM OP ONZE WEBSITE

BSV Selwerd

Wijkcentrum de Berk

Het Wijkbedrijf

Deze drie wijkaccommodaties in Selwerd  werken nu intensief samen. Wij allen hebben prachtige faciliteiten en bieden diverse activiteiten tegen een betaalbare prijs. Heb jij een idee of suggestie voor het opstarten van een nieuwe activiteit? Laat het ons weten!

Kids in Vegetable Farm

ZOMER VAKANTIESELWERD 2020

Er worden heel veel leuke activiteiten georganiseerd in Selwerd deze schoolvakantie. Veel organisaties doen hier aan mee, hou deze website in de gaten en ook facebook van de diverse organisaties. Op de pagina zomeragenda vind je een PDF met een overzichtelijk activiteiten programma.

See You!!

Maak kennis met het Wijkbedrijf

Het wijkbedrijf is een plek voor en door bewoners. Een plek waar je jouw werk, idee of droom uit kunt voeren. Maar ook een plek voor ontmoeting, samen eten, drinken en doen.

Maak kennis met de BSV Selwerd

Wij zijn een actieve buurtcentrum met de nadruk voor kinderen. Regelmatig organiseren wij mooie activiteiten! Ook voor zaalhuur kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met Wijkcentrum de Berk

In ons wijkcentrum organiseren wij diverse activiteiten voor de jonge oudere en senioren. Ook kunt u bij ons een zaal huren voor vergaderingen, presentaties, lezingen of verjaardagen.

Bel in levensbedreigende situaties 112

 

Is er sprake van een crisis? Dan zijn de

volgende crisisdiensten buiten

kantoortijden te bellen:
Jeugdbescherming & -reclassering
T 050 52 39 200

Als je twijfelt of het thuis goed gaat bij

iemand, voor advies en meldingen
Veilig Thuis Groningen
T 0800 2000


WIJ Selwerd
Vensterschool SPT
Eikenlaan 288-6
(begane grond)
9741 EW  Groningen
wij.groningen.nl
wijselwerd@wij.groningen.nl
 
Telefoon:
maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

Telefoon 050 367 42 20

Openingstijden:

ma t/m vr 9 tot 17 uur
 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

SUNNY SELWERD

Bottelroosstraat 3
9741 JD  Groningen

 

www.sunnyselwerd.nl
info@sunnyselwerd.nl

Telefoon 06-153 867 33

Samen máken we de wijk
Een wijk waar het fijn is om te wonen: daar gaan we voor! En dat kan niet zonder jouw inbreng. Jij weet wat er leeft en speelt in jouw buurt. Wat er mooi is. Wat er goed gaat. Wat de ergernissen zijn.
En wat er echt anders moet om het leefbaar te houden.


De gemeente, de woningcorporaties, WIJ-Selwerd, scholen, ondernemers en instanties in de wijk doen daar hun best voor, het liefst samen met jou. Er gebeurt al heel veel!

 

Buurtconciërge Selwerd

Richard Zielstra is de buurtconciërge voor de wijk Selwerd. In samenwerking met bewoners, de gemeente Groningen, Patrimonium, Nijestee en Lefier is Richard gevraagd om als buurtconciërge aan de slag te gaan om de leefbaarheid van de wijk te vergroten en het helpen creëren van een prettige woonomgeving.
 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestrijding zwerfafval, meldingen van vernielingen en misstanden, meehelpen met burgerinitiatieven en -participatie op het gebied van groen. De buurtconciërge onderhoudt directe lijnen met de wijkpost van de gemeente (groenonderhoud), de corporaties, de ondernemers, de wijkagent en natuurlijk de bewoners.

 

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak:

Telefoon 06 - 122 122 12 of info@wijkbedrijfselwerd.nl

Jongeren op een workshop

WIJKPLATFORM SELWERD

Het Wijkplatform Selwerd is de ontmoetingsplek tussen de gemeente, de bewoners van de wijk Selwerd en de instanties in de wijk. Het is een bewonersorganisatie die de wijk vertegenwoordigd.

 

Dit is wat we doen:

  • vertegenwoordigen van de wijkbewoners bij instanties.

  • het ondersteunen van initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied

  • op elkaar afstemmen van deze initiatieven en activiteiten

  • aandacht schenken aan de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk.

  • samenwerking met nabijgelegen wijken.

Wij hebben samenwerking binnen Selwerd voor ogen. Een ontmoetingsplaats waar de in Selwerd werkzame sociaal-culturele instellingen en individuele bewoners hun ideeën en activiteiten kenbaar kunnen maken. Dat door deze samenwerking deze activiteiten en ideeën tot mooie resultaten leiden. 

Het Wijkplatform is te bereiken op wijkplatform@selwerd.info

© 2019 - 2020

BSV Selwerd
Het Wijkbedrijf Selwerd
Wijkcentrum de Berk

  • Facebook