logoed.png

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SAMEN IN SELWERD

Image by Adli Wahid

Deze website is een initiatief van Wijkbedrijf Selwerd, BSV Selwerd en Wijkcentrum de Berk. Samen proberen wij om mooie activiteiten te bedenken voor de bewoners van Selwerd. Verbinden is voor ons erg belangrijk, zodat wij iedereen, van klein naar groot kunnen betrekken bij onze ideeën. Heb jij een idee?
Laat het ons weten en wie weet kunnen wij het samen realiseren!

ontwerpers Working

Maak kennis met het Wijkbedrijf

Het wijkbedrijf is een plek voor en door bewoners. Een plek waar je jouw werk, idee of droom uit kunt voeren. Maar ook een plek voor ontmoeting, samen eten, drinken en doen.

Kids Spelen

Maak kennis met
de BSV Selwerd

Wij zijn een actieve buurt-centrum met de nadruk voor kinderen. Regelmatig organiseren wij mooie activiteiten. Ook voor zaalhuur kunt u bij ons terecht.

Image by Danielle MacInnes

Maak kennis met
Wijkcentrum de Berk

In ons wijkcentrum organiseren wij diverse activiteiten voor de jonge ouderen en senioren. Ook kunt u bij ons zaal huren voor vergaderingen, presentaties , lezingen of verjaardagen.

WIJ SELWERD

Bel in levensbedreigende situaties 112

 

Is er sprake van een crisis? Dan zijn de volgende crisisdiensten buiten kantoortijden te bellen:
Jeugdbescherming & -reclassering:
T 050 52 39 200

Als je twijfelt of het thuis goed gaat bij iemand, voor advies en meldingen: Veilig Thuis Groningen
Telefoon:  0800 2000


WIJ Selwerd
Vensterschool SPT
Eikenlaan 288-6
(begane grond)
9741 EW  Groningen
wij.groningen.nl
wijselwerd@wij.groningen.nl
 
Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur

Telefoon 050 367 42 20
 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

SUNNY SELWERD

Bottelroosstraat 3
9741 JD  Groningen

 

www.sunnyselwerd.nl
info@sunnyselwerd.nl

Telefoon 06-153 867 33

Samen máken we de wijk
Een wijk waar het fijn is om te wonen: daar gaan we voor! En dat kan niet zonder jouw inbreng. Jij weet wat er leeft en speelt in jouw buurt. Wat er mooi is. Wat er goed gaat. Wat de ergernissen zijn.
En wat er echt anders moet om het leefbaar te houden.


De gemeente, de woningcorporaties, WIJ-Selwerd, scholen, ondernemers en instanties in de wijk doen daar hun best voor, het liefst samen met jou. Er gebeurt al heel veel!

 

Jongeren op een workshop

WIJKPLATFORM SELWERD

Het Wijkplatform Selwerd is de ontmoetingsplek tussen de gemeente, de bewoners van de wijk Selwerd en de instanties in de wijk. Het is een bewonersorganisatie die de wijk vertegenwoordigd.

 

Dit is wat we doen:

  • vertegenwoordigen van de wijkbewoners bij instanties.

  • het ondersteunen van initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied

  • op elkaar afstemmen van deze initiatieven en activiteiten

  • aandacht schenken aan de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk.

  • samenwerking met nabijgelegen wijken.

Wij hebben samenwerking binnen Selwerd voor ogen. Een ontmoetingsplaats waar de in Selwerd werkzame sociaal-culturele instellingen en individuele bewoners hun ideeën en activiteiten kenbaar kunnen maken. Dat door deze samenwerking deze activiteiten en ideeën tot mooie resultaten leiden. ​Het Wijkplatform is te bereiken op: wijkplatform@selwerd.info