Gezocht: Een voorzitter van en voor De Berk

De Berk is het buurtcentrum in het hart van Selwerd. Als sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw bestaat De Berk als centrum van verschillende activiteiten voor de bewoners van Selwerd.

Tegenwoordig voorziet De Berk in zeer uiteenlopende behoeften van de bewoners van Selwerd en omstreken. De activiteiten lopen uiteen van bingo-avonden tot Spaanse les en van Franse les tot hobbyclub.

Al deze activiteiten worden gerealiseerd door de inzet van een professionele beheerder, vrijwilligers en natuurlijk ook docenten.

Deze groep wordt bijgestaan door een kwalitatief stevig bestuur, bestaande uit een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid. Wat De Berk mist is een voorzitter. Door omstandigheden heeft de nieuw aangetrokken voorzitter recent de functie moeten neerleggen.

De taken van de voorzitter zijn voornamelijk:

 

 • Teambuilding binnen het bestuur
   

 • Eens in de 6 à 8 weken de bestuursvergadering voorbereiden en voorzitten
   

 • Het onderhouden van de contacten met andere sociaal-culturele voorzieningen in het stadsdeel Noordwest
   

 • Eenmaal in de 3 maanden (ongeveer) de vergadering van de soc. cult. Voorzieningen in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk bijwonen
   

 • De contacten met de gemeente (eenmaal per jaar) onderhouden

 • Externe representatieve contacten
   

 • Uiteraard is het je gezicht laten zien in De Berk ook een goede zaak.


We zoeken een enthousiaste voorzitter die de nu ingeslagen weg kan voortzetten en liefst in Selwerd woont.

Heb jij interesse, dan zien wij je reactie gaarne tegemoet.

Wijkcentrum der Berk, Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen

beheer@wijkcentrumdeberk.nl // s.buwalda@hotmail.com (secretaris)